access Archive

Microsoft Acces Programı

1.     GİRİŞ MS-Access 7.0 ya da kısaca Access, bir veritabanı oluşturma ve yönetim programıdır. Bu program kullanılarak, bilgiler düzenli bir şekilde depolanarak istenilen zamanda ve şekilde kullanılabilirler. 1.1     Access Programının Başlatılması Access programı, arabiriminin genel görüntüsü açısından, diğer Windows...

Microsoft Access Dersleri

ACCESS  2000 Ders 1 Temel Form İşleri   Modül 1 :  Formlara Giriş   .1 Formları Anlamak   Formlar bir veritabanı tasarımcısının veri geliş gidişinde uygun arayüzler amacıyla kullanılır. Kontroller aracılığıyla veri geliş gidiş hatasını azaltılabilir. Birden fazla tabloyu...