Asp Offline Dersler

ASP nedir?

ASP (Active server pages) bir web programcılığı ve elektronik ticaret teknolojisidir. Günümüz deki pek çok profosyonel anlamda yayımlanan bir çok web sitesi ASP teknolojisi üzerine kurulmuştur Web programcılığı anlamında kendini geliştirmek isteyen herkes mutlaka bu dili öğrenmelidir. Ancak gerek bu konuda gerekse diğer diller konusunda yeterli kaynak yok ben de bu eksiği doldurak için böyle bir web sitesi yapmaya karar verdim.

Web sitesimdeki örnekleri ve yazıları anlayabilmeniz için az da olsa html dillinden bilginiz olması gerekli.

Ayrıca ASP uzantılı dosyalarınızı bilgisayarınızda görüntülemek için bilgisayarınız da PWS (Personel web server) kurulu olması lazım aksi taktirde .asp uzantılı dosyalarınız bilgisayarda görüntülenmez.

Bana her tülü sorularınızı gönderebilirsiniz yardımcı omlaya çalışırım ….

 

ASP ile ilk scriptimiz
Şimdi ASP ile ilk scriptimizi yapıyoruz

<html>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=windows-1254″>
<meta name=”GENERATOR” content=”Microsoft FrontPage 4.0″>
<meta name=”ProgId” content=”FrontPage.Editor.Document”>
<title>ASP ile ilk scriptimiz</title>
</head>
<% @ LANGUAGE=VBScript CODEPAGE=1254 %>
<%
response.write “Nihayet ASP ile ilk Scriptimizi yapıyoruz bu yazı asp nin yazdırma komutu olan respone.write ile yazdırılmıştır.”
%>
</html>

Bu kodları Frontpagede yada isterseniz not defterinde bile yazabilirsiniz ama profosyonel olması için Frontpagede yapıp ilk.asp ismiyle kaydediniz.
Yukarıdaki <% – %> kodları arasında yazılan ifadeler asp kodlarımızdır bu kodlar önce sunucu tarafından yorumlanır ve sonuçları sayfaya html formatında yazdırılır. Daha açık konuşmak gerekirse bu yaptığımız örneği browserde gösterirken kaynağı görüntüle dediğimizde karşımıza aşağıdaki gibi kodlar gelecektir.

<html>

<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=windows-1254″>
<meta name=”GENERATOR” content=”Microsoft FrontPage 4.0″>
<meta name=”ProgId” content=”FrontPage.Editor.Document”>
<title>ASP ile ilk scriptimiz</title>
</head>
Nihayet ASP ile ilk Scriptimizi yapıyoruz bu yazı asp nin yazdırma komutu olanrespone.write ile yazdırılmıştır.
</html>

Bakın ve farkı kendiniz görün bizim yazdıklarımız la hiçbir ilgisi yok Çünkü ASP bu bizim yazdığımız kodları aldı kendi içinde derledi ve normal html kodu olarak bize geri gönderdi İşte ASP nin temel mantığı budur ASP yi öğrenmek için ASP’nin temel mantığını çok iyi bilmek gerekir.

Birden çok sayfalı sayfa

Bir ASP sayfası içerisinde birden fazla farklı dosya ve sayfaları barındırabilir. Bu özellik ASP’nin en çok kullanılan ve en önemli özelliklerinden birisidir Örneğin pek çok sayfadan oluşan bir web sitemiz olsun ve bu sayfaların en üstünde bir sayfanın sürekli olarak görünmesini istiyorsunuz bunu nasıl yaparsınız

1. Bütün sayfalara üst kısımın html kodunu kopyalarım olur biter dediğinizi duyar gibiyim Fakat bu oldukça amatör olur çünkü üst sayfamız da bir değişiklik yapmak istediğimizde bütün sayfalara girip tek tek değişikliği yapıp kaydetmek olduk ça amatör aynı zamanda dosyaların kapladıkları yerlerde ona göre artacaktır yani dosyalarda fazladan (gereksiz yere) yer kaplayacaklar. böyle olmaz tabi.

2. Sayfaların üst kısmını bir frame kullanırım. bu yöntemte tıpkı asp gibi biraz avantajlı gibi görünsede (en azından ilk maddeden kat kat daha avantajlı) bu yöntemdede görsellik bakımından bir dezavantaj var Yani sayfaları framelere bölmek basit gibi görünen fakat web sitesinin görünümünü bozan bir yöntemdir.

3. Tabiki anlayacağınız gibi ASP tekolojisini kullanmak Nasıl İŞTE BÖYLE;

Öncelikle her sayfada görünmesini istediğimiz üst sayfayı oluşturuyoruz

Daha sonra bu dosyanın ismini kullanarak yanlızca yazacağımız bir satırlık komut ile o sayfayı o bölüme çağırabiliriz. <!–#include virtual=”../iissamples/ust.htm”–>

Response ve Requset Nesneleri

Response Nesnesi

Response.write
Response.Redirect
Response.Flush
Response.Clear
Response.End

Request Nesnesi

Request.Querystring
Request.Querystring de form kullanımı
Request.ServerVeriables

 

Response.write nesnesi

Response komutu sayesinde ASP ziyaretçiye sunucudan yazılar gönderir. Bu nesnenin en çok kullanılan metodu write dir. <% %> tagları arasında yazacağımız Response.write ifadesi ile sayfada asp kodları içerisinde istediğimiz bir yazı yada bir değişkeni gönderebiliriz. Hemen bir örnek yapalım :

<html>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=windows-1254″>
<meta name=”GENERATOR” content=”Microsoft FrontPage 4.0″>
<meta name=”ProgId” content=”FrontPage.Editor.Document”>
<title>ASP ile ilk scriptimiz</title>
</head>
<% @ LANGUAGE=VBScript CODEPAGE=1254 %>
<% degisken=”Web”
response.write “bu komutu ilk scriptimiz bölümünde de görmüştük hatırladınızmı? ”
response.write “serverv.com”
response.write (degisken)
%>
</html>

Dikkat etmemiz gereken eğer bir yazıyı görüntüleyeceksek bu yazıları ” örneğin bu ” tırnak içinde yazmalıyız eğer yazacağımız bir değişken ise bunları da parantez içinde yazmalıyız Ayrıca Response.write ASP’de en çok kullanılan komutlardan biri olduğu için daha pratik bir yazılış biçimi vardır <%=”serverv.com ” buradaki = response.write anlamına gelmektedir.

Response.Redirect Deyimi

Response.redirect deyimi ASP’de kullanılan (bu da bayağı sık kullanılıyor) ve bir sayfadayken başka bir sayfaya yönlendirme yapmak için kullanılır. Yani sunucunun karşısına böyle bir ifade geldiğinde ne olursa olsun çalışılan sayfayı durdurup Response.redirect içerisindeki sayfaya yönlenir.

Hemen bir örnek yapalım

öncelikle birinci sayfaya aşaıdaki gibi bir textbox ve bir buton koyalım
[_______] – [_____]

buradaki text box’ın namesi (ismi) sifre olsun butonun ise actionuna responseredirect2.asp yazalım bu örneğimizde birinci sayfadaki text box’a bir sifre girmemiz isteniyor ve butona basarak ikinci sayfaya yönlendirme yapıyor ikinsayfamızdada bu text box taki bilgi bir deyim sayesinde sifre isimli bir değişkene aktarılıyor ve bu değişkenin içeriği kontrol edilerek sifrenin dogru olup olmadığı karşılaştırılıyor eğer doğruysa sayfaya girmeyi başarıyoruz eğer yanlış ise response.redirect deyimi sayesinde tekrar birinci sayfaya yönlendirilme yapılıyor gördüğünüz gibi asp’nin çalışma mantığı hakkında biraz daha bilgi sahibi olmuşsunuzdur umarım.

İkinci sayfanın kodlarıda aşağıda yazmakta Ayrıca bu örnekleri buradan bilgisayarınıza indirebilirsiniz

<html>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=windows-1254″>
<meta name=”GENERATOR” content=”Microsoft FrontPage 4.0″>
<meta name=”ProgId” content=”FrontPage.Editor.Document”>
<title>Response redirect</title>
</head>
<body>
<%
sifre=Request.Form(“sifre”)
if sifre=”neolsun” then
%>
Sayfaya girmeyi başardınız
<% else response.redirect(“responseredirect1.asp”)
end if
%>
</body>
</html>

 

Response.Flush

Sunucu eğer çalışma zamanın da bu deyime rastlarsa o zamana kadar tampon bellekteki sakladığı degerleri browsere gönderir

<html>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=windows-1254″>
<meta name=”GENERATOR” content=”Microsoft FrontPage 4.0″>
<meta name=”ProgId” content=”FrontPage.Editor.Document”>
<title>Response flush</title>
</head>
<% @ LANGUAGE=VBScript CODEPAGE=1254 %>
<%
Response.buffer=true
%>
Bu satır sunucunun hafızasında saklanan ilk satır
<%
response.flush
%>
bu satır ise flush metodundan sonra gösterilmiştir.
</html>

 

Response.clear

Sunucu eğer çalışma zamanın da bu deyime rastlarsa o zamana kadar tampon bellekteki saklanan bütün bilgiler silinir.

<html>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=windows-1254″>
<meta name=”GENERATOR” content=”Microsoft FrontPage 4.0″>
<meta name=”ProgId” content=”FrontPage.Editor.Document”>
<title>response clear</title>
</head>
<% @ LANGUAGE=VBScript CODEPAGE=1254 %>
<%
Response.buffer=true
%>
Bu satır sunucunun hafızasında saklanan ilk satır
<%
response.clear
%>
bu satır ise tampon hafızadaki bilgiler silindikten sonra gönderildi
</html>

 

Response.End

Response.flush metodunun tam tersidir sunucu bu satırı gördüğünde sunucu işlemlerini durdurup o zamana kadar olan tampon hafıza değerlerini browser’a gönderir ve Çalışmasını durdurur.

<html>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=windows-1254″>
<meta name=”GENERATOR” content=”Microsoft FrontPage 4.0″>
<meta name=”ProgId” content=”FrontPage.Editor.Document”>
<title>Response end</title>
</head>
<% @ LANGUAGE=VBScript CODEPAGE=1254 %>
<%
Response.buffer=true
%>
Bu yazıdan sonraki yazılar gözükmeyecek çünkü sunucu bu satırdan sonraki response.end stırında çalışmasını durduracak
<%
response.end
%>
İşte bu yazı hiçbir zaman Gözükmeyecek.
</html>

Request.Querystring

ASP teknolojisinde çok kullanılan ifadelerden bir diğeri de Request.Querystring dir. Bu deyim bir sayfadan başka bir sayfaya değişken yada değişkenler taşınmasını sağlar. <a href > tagı arasında yazılan ve Response.redirect ile yönlendirilen diğer sayfaya değişkenler taşımayı sağlar. equset.Querystring ile bir sayfadan diğer sayfaya değişken aktarmanın genel kullanımı şu şekildedir.

<a href=”yonlendirilecek_sayfa.asp?ad=erhan&yas=20″> bu linke basıldığında yonlendirilecek sayfa açılacak ve ad,yas isminde iki değişken sayfaya geçirilecek işte bu değişkenler Request.Querystring deyimi sayesinde başka bir değişkenin içerisine aktararak kullanılır. Hemen bir örnek Yapalım

<html>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=windows-1254″>
<meta name=”GENERATOR” content=”Microsoft FrontPage 4.0″>
<meta name=”ProgId” content=”FrontPage.Editor.Document”>
<title>Requestquerystring</title>
</head>
<body>
<A href=”requestquerystring2.asp?ad=erhan&yas=20″>bu linke basıldığında diğer sayfa değişkenler aktarılacak </a>
</body>
</html>

Şimde ikinci sayfamızı yapalım

<html>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=ISO 8859-9″>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=windows-1254″>
<title>Request querystring</title>
</head>
<%
ad=request.querystring(“ad”)
yas=request.querystring(“yas”)
%>
Bir önceki sayfadan gönderilen değerler
<br>
AD=<%=ad%>
<br>
YAS=<%=yas%>
</html>

 

Request.querystring de Form kullanımı

Bunun diğer request.querystring ile hiçbir farkı yok sadece bunda değişkenler form elemanlarını kullanarak göndeririz. bir örnekle açıklayalım

<html>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=ISO 8859-9″>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=windows-1254″>
<title>Request querystring</title>
</head>
<form method=”get” action=”Requestquerystring4.asp”>
İsminiz : <input type=”text” name=”isim” size=”20″>&nbsp; <input type=”submit” value=”Gir”>
</form>
</html>

Burada dikkat etmemiz gereken değişkeni taşıyacağımız textboxun simiÇünkü bir diğer sayfamız da değişkeni kullanabilmek için texboxun namesini bilmemiz gerekir. Şimdi ikinci örneği yapalım

<html>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=ISO 8859-9″>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=windows-1254″>
<title>Request querystring</title>
</head>
<%
Response.write(“Merhaba : <b>” & Request.querystring(“isim”) & “</b>”)
%>
</html>

 

Request.Serververiables

Kullanıcıya sunucu ve browser hakkında bilgiler gönderir. Örnek :

<html>
<head>
<title>requestserververiabbles</title>
</head>
<body>
Kullandığınız tarayıcı
<b>
<%
Response.write(Request.serververiables(“http_user_agent”))
%>
</b><br>
IP adresiniz :
<b>
<%
Response.write(Request.serververiables(“remote_addr”))
%>
</b><br>
DNS:
<b>
<%
Response.write(Request.serververiables(“remote_host”))
%>
</b><br>
Kullanılan metod
<b>
<%
Response.write(Request.serververiables(“request_metod”))
%>
</b><br>
Sunucunun Domain ismi
<b>
<%
Response.write(Request.serververiables(“server_name”))
%>
</b><br>
Sunucunun port numarası
<b>
<%
Response.write(Request.serververiables(“server_port”))
%>
</b><br>
Sunucunun kullandığı yazılım
<b>
<%
Response.write(Request.serververiables(“server_software”))
%>
</b><br>
</body>
</html>

 

Form Elemanları

Formlar kullanıcı ile sunucu arasında ki dialoğu sağlayan html elemanlarıdır. Yani bu formlar sayesinde kullanıcı ile site sahibi arasında ki iletişim sağlanır

TextBox
TextArea
Radyo butonları
Check Boxes
ListBox

 

 

Textbox
Kullanıcıdan uzun olmayan karakterle sınırlı bilgiler girmesi için kullanılır. Hemen bir örnek yapalım :

<html>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=ISO 8859-8″>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=windows-1254″>
<title>Textbox</title>
</head>
<body>
<form action=”textbox2.asp” method=”get”>
Lütfen formu doldurunuz..
AD : <input name=”ad” size=”10″><br>
SOYAD : <input name=”soyad” size=”10″><br>
Kullanıcı adı : <input name=”kullanici_adi” size=”10″><br>
Şifre : <input name=”sifre” size=”10″><br>
Şifrenin tekrarı : <input name=”sifre2″ size=”10″><br>
E-mail : <input name=”email” size=”10″><br>
<input type=”submit” value=”Gönder”>
</form>
</body>
</html>

Şimdide bu değerleri işleyeceğimiz yani gönder butonuna basıldığında gidilecek olan textbox2.asp sayfasını yapalım :

<html>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=ISO 8859-8″>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=windows-1254″>
<title>Textbox</title>
</head>
<%
‘ by weber
ad=request.querystring(“ad”)
soyad=request.querystring(“soyad”)
kullanici_adi=request.querystring(“kullanici_adi”)
sifre=request.querystring(“sifre”)
sifre2=request.querystring(“sifre2”)
email=request.querystring(“email”)
if sifre=sifre2 then
response.write ad & “<br>”
response.write soyad & “<br>”
response.write kullanici_adi & “<br>”
response.write sifre & “<br>”
response.write email & “<br>”
else
response.write(“Girdiğiniz şifreler birbirini tutmuyor.”)
end if
%>
</html>

Şimdi de örnkelerimizi açıklayalım; Birinci sayfada textboxlara bilgi girişi yapılıyor ve gönder otununa basıldığında textbox2.asp sayfası açılıyo tabi bu sayfa açılırken ad soyad kullanıcı_adi sifre sifre2 ve email isminde değişkenler gönderiyor birinci sayfanın yaptığı tek şey bu değişkenleri taşımak önemli olan ikinci sayfa çünkü bu sayfa değişkenleri işleyerek bunları ekrana yazdırıyor textbox2.asp sayfasında birinci sayfadan gelen değişkenler request.querystring nesnesi sayesinde başka bir değişkene aktarılıyor daha sonra ilk önce girilen iki şifrenin birbirini tutup tutmadığına bakılıyor eğer sifreler farklı ise ekrana “Girdiğiniz şifreler farklı” diye bir uyarı geliyor eğer bu şifreler aynı ise response.write nesnesi ile bu değişkenler yazılıyor işte bu kadar umarım anlamışınızdır. 🙂

 

Textarea
Tıpkı textbox gibidir. Tek fark textbox da kullanıcının girmesini istediğimiz bilgileri sınırlı ve daha kısadır. textarea da ise çok daha uzun degerler girmek için kullanılır.

<html>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=ISO 8859-8″>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=windows-1254″>
<title>Textarea</title>
</head>
<body>
<form action=”textarea2.asp” method=”get”>
AD : <input name=”ad” size=”10″><br>
Öneri : <textarea rows=”2″ name=”oneri” cols=”20″></textarea><br>
email : <input name=”email” size=”10″><br>
<input type=”submit” value=”GÖNDER”>
</form>
</body>
</html>

Şimdi de ikinci sayfamızı yapalım :

<html>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=ISO 8859-8″>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=windows-1254″>
<title>Textarea</title>
</head>
<%
ad=request.querystring(“ad”)
oneri=request.querystring(“oneri”)
email=request.querystring(“email”)
%>
Görüşleriniz için TEŞEKKÜRLER <br>
<%
response.write ad & “<br>”
response.write oneri & “<br>”
response.write email & “<br>”
%>
</html>
Textarea ‘ yı anladığınızı umuyorum:

 

Radio Butonları

Kullanıcıdan mutlaka bir tercih belirtmesini istediğimiz durumlarda kullanılır. Kullanıcıya seçmesini istediğimiz seçenekler sırasıyla sunulur ve bunlardan yanlızca bir tanesini seçmesi istenir. En iyi örnek yan tarafta gördüğünüz anketdir.

Şimdi örneğimizin ilk sayfasını yapalım.

<html>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html;charset=ISO-8859-9″>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html;charset=windows-1254″>
<title>Radio Buton</title>
</head>
<body >
<form action=”radiobuton2.asp” method=”post”>
<p>Lütfen siteme verdiğiniz puanı giriniz.</p>
<input TYPE=”radio” NAME=”puan” VALUE=”20″ CHECKED>20<br>
<input TYPE=”radio” NAME=”puan” VALUE=”40″>40<br>
<input TYPE=”radio” NAME=”puan” VALUE=”60″>60<br>
<input TYPE=”radio” NAME=”puan” VALUE=”80″>80<br>
<input TYPE=”radio” NAME=”puan” VALUE=”100″>100<br>
<br><input type=”submit” value=”gönder”>
</form>
</body>
</html>

Şimdi de kullanıcı seçeneğini seçtikten sonra butona bastığın da gelecek olan sayfayı yapalım

<html>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=ISO 8859-8″>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=windows-1254″>
<title>Radio butonları</title>
</head>
<%
puan=request.querystring(“puan”)
select case puan
case “20” response.write(“20 puan verdiniz niçin bu kadar az.”)
case “40” response.write(“40 puan verdiniz niçin bu kadar az.”)
case “60” response.write(“60 puan verdiniz iyi saolun.”)
case “80” response.write(“80 puan verdiniz Teşekkürler”)
case “100”response.write(“100 puan verdiğiniz için çok saolun.”)
end select %>
Verdiğiniz puan ne olursa olsun katıldığınız için Teşekkürler
</html>

 

Checkbox

Aynı radio butonları gibidir Kullanıcıya seçenekler sunulur ve bunlardan birini birkaçını hepsini yada hiçbirini seçmesi istenir .Hemen bir örnek yapalım.

<html>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html;charset=ISO-8859-9″>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html;charset=windows-1254″>
<title>Checkbox</title>
</head>
<body >
<form action=”checkbox2.asp” method=”post”>
<p>Sitemde en çok girdiğiniz bölüm hangisidir.</p>
<input TYPE=”checkbox” NAME=”asp”>ASP<br>
<input TYPE=”checkbox” NAME=”html”>HTML<br>
<input TYPE=”checkbox” NAME=”flash” >FLASH<br>
<input TYPE=”checkbox” NAME=”java”>JAVASCRIPT<br>
<input TYPE=”checkbox” NAME=”prog” >PROGRAMLAMA<br><br>
<input type=”submit” value=”gönder”>
</form>
</body>
</html>

Şimdi de ikinci sayfamızı yapalım

<html>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=ISO 8859-8″>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=windows-1254″>
<title>Radio butonları</title>
</head>
Seçtiğiniz bölümler
<% if request.form(“asp”)=”on” then response.write(“ASP”) end if
if request.form(“html”)=”on” then response.write(“HTML”) end if
if request.form(“flash”)=”on” then response.write(“FLASHL”) end if
if request.form(“java”)=”on” then response.write(“JAVASCRIPT”) end if
if request.form(“prog”)=”on” then response.write(“PROGRAMLAMA”) end if
%>
Verdiğiniz Bilgiler için Teşekkürler.
</html>

 

TextStream Nesnesi

TextSream nesnesi sayesinde Sunucunun bilgisayarında yeni dosya oluşturmak veya varolan dosyaya ek yapılabilir.

Metin dosyası oluşturma
Metin dosyasına ek yapma

 

TextStream Nesnesi

Metin Dosyası Oluşturma (CreateTextFile)

ASP sayfaları sayesinde sunucu üzerinde bir text dosyası oluşturulur yada bu text dosyasına ek yapabiliriz.

<html>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=ISO 8859-8″>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=windows-1254″>
<title>Textbox</title>
</head>

Bu sayfa açıldığı anda sunucu üzerinde bir text dosyası oluşturulacak ve içerisine yazı yazılacaktır.

<%
set dn=server.createObject(“scripting.filesystemobject”)
set setdn=dn.createtextfile(“E:.txt”,2)
setdn.writeline(“WEBDERSHANESI.NET”)
setdn.close
set setdn=nothing
set dn=noting
%>
</html>

 

Cookies
Cookies oluşturmek
Cookies’lerin silinmesi
Cookieslerin alt anahtar ile kullanılması
AdRotator
Metin dosyasından okuma
Metin dosyasından satır okumak
Form elemanları ile text dosyasına yazdırmak
Ziyaretçi defteri oluşturma
Form etiketlerinden bilgi alma
ASP’de Dosya işlemleri
FileSystemObject nesnesi
File nesnesi
Folder nesnesi
Drive nesnesi
ASP’de Veritabanı
Veritabanı Kavramları
SQL dili
Veritabanına bağlanmak
ASP ve SQL ile veritabanına işlemek
Uygulamalar
Sayfaları Şifrelemek
Ziyaretçi defteri oluşturma
Arama yapma